Rólunk

Társaságunk megalapítása, azaz 2006. június 14-e óta végzi lejárt követelések megvásárlásával, kezelésével és érvényesítésével, valamint ezekkel szoros összefüggésben álló egyéb tevékenységét. Társaságunk alapításakor a Credit-Cash Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. elnevezést viselte. A Társaság elnevezését a norvég gyökerekkel rendelkező B2Holdinghoz történő csatlakozásakor, 2017-ben változtatta meg legfőbb szerve. Társaságunk a megalakulása óta eltelt több mint 15 év alatt kiemelkedő szereplőjévé vált a behajtással és a követelésekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások nyújtásának, többek között annak is köszönhetően, hogy tevékenységét új megközelítéssel, az ún. „norvég modell” alkalmazásával végzi.

Társaságunk a norvégiai Osloban található székhellyel rendelkező anyavállalatához, a B2Holding ASA-hoz hasonlóan különös figyelmet fordít a Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek likviditásának javítására az esedékessé vált követelések megvásárlása útján.

Társaságunk a vállaltcsoport nemzetközi szakértelmének és a bevált gyakorlatnak, valamint Társaságunk munkavállalói tapasztalatának és professzionalizmusának segítségével törekszik a Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek – aktuálisan fennálló, különböző mértékű kintlévőségei ellenére – pénzügyi stabilitásának megőrzésére. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek piaci körülményeire, adottságaira és igényeire, minden esetben új, innovatív eszközökkel és ötletekkel fejleszti tevékenységét, valamint hatékonyan és szakszerűen kezeli a Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek részéről felmerülő igényeket. 

Társaságunk szilárdan hisz abban, hogy az ügyfelekkel való hatékony és segítőkész kommunikáció és együttműködés eredményeképpen az ügyfelek – annak ellenére, hogy feltehetően tartozásuk keletkezése okán nehézséggel kerültek szembe – élethelyzete nem változik olyan irányba, amely az ügyfelek ellehetetlenülését eredményezné. Társaságunk üzleti tevékenységének jellegére tekintettel, folyamatosan szembekerül az ügyfelek eltérő életkörülményeivel, amelyre figyelemmel Társaságunk igyekszik a lehető legnagyobb mértékben megértést tanúsítani, ennek keretében megfelelő törlesztési lehetőségeket biztosítani, hatékony és az ügyfél számára teljesíthető és megnyugtató megoldást keresni annak érdekében, hogy az ügyfél a fennálló tartozását maradéktalanul rendezni tudja. Végül, de nem utolsó sorban fontos kiemelni, hogy Társaságunk a különböző folyamatai során rendkívül etikus és személyre szabott megközelítést alkalmaz minden ügyfele tekintetében.

A fentiekben leírtakra tekintettel Társaságunk kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra az ügyfelekkel történő együttműködés során:

  • az ügyfél lehetőségeit és pénzügyi teljesítőképességüket figyelembe véve új fizetési ütemterv kialakítása
  • jogi úton történő igényérvényesítés lehetőség szerinti elkerülése
  • megfelelő feltételek fennállása esetén fizetési kedvezmény biztosítása.

Társaságunk adatai a következők:

Kapcsolat:

Személyes ügyfélfogadás keretében történő ügyintézés a Társaságunk székhelyén munkanapokon, nyitvatartási időben lehetséges (lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban):