SZOLGÁLTATÁSOK

 Lejárt esedékességű követelések behajtása

A Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek kintlévőségei Társaságunk kezelésbe történő átadását követően Társaságunk a fennálló követelések kezelésével gondoskodik arról, hogy a követelések érvényesítésére a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen, ilyen módon a Társaságunkkal együttműködő üzleti partnerek megőrizhessék likviditásukat. Társaságunk törekszik arra, hogy a már Társaságunk kezelésébe átadott ügyeken felül további kintlévőségek ne keletkezzenek és a Társaságunk által kezelt ügyekben elért eredmények pozitív hatással legyenek üzleti partnereink pénzügyi mutatóira. Mindezeken felül Társaságunk visszavásárlási lehetőséget biztosít a lejárt vagy leírt követelések, továbbá azon követelések portfóliójára vonatkozóan, melyekre vonatkozóan jogi eljárás kezdeményezésére került sor.

Az idő pénz. Társaságunk tevékenysége által mindkettőből lesz Önnek!

  • Társaságunk azonnali likviditást biztosít, kedvező feltételekkel
  • Társaságunk szabad pénzügyi eszközökkel rendelkezik az új befektetésekhez
  • Társaságunk kiemelt figyelmet fordít üzleti partnerei jó hírnevének védelmére
  • Társaságunkkal való együttműködés eredményeképpen az üzleti partnerek teljes mértékben az üzleti tevékenységüknek megfelelő feladatok ellátására fókuszálhatnak, ezáltal értékes pénzügyi, humán, informatikai és egyéb erőforrásaik szabadulnak fel
  • Társaságunk az ügyfelekkel való együttműködés során törekszik minden fél érdekeit szem előtt tartani, tiszteletben tartja az ügyfelek pénzügyi lehetőségeit, és a valamennyi fél megelégedését szolgáló, legjobb megoldást találja meg.